Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en wordt uitgeoefend door een manueel therapeut. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een gespecialiseerde studie manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar. Het is een specifieke methode van onderzoeken en behandelen die bijzonder geschikt is bij functiestoornissen en pijnklachten die voortkomen uit de wervelkolom of ledematen. De behandeling bestaat uit het verbeteren van de functiestoornissen door o.a manipulatietechnieken. Het gewricht geeft even mee; soms gaat dat gepaard met een -veelal pijnloos- knappend geluid. Het effect van manuele therapie is vaak direct merkbaar voor de patiënt.

Het doel

Het doel is het herstellen of verminderen van de functiestoornis en daarmee het verbeteren van de vaardigheden voor het dagelijks functioneren. Het verbeteren van de mobiliteit en pijnvermindering zijn de voorwaarden voor een optimaal herstel.

De werkwijze

De manueel therapeut inventariseert door middel van een vraaggesprek uw klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. De manueel therapeut kijkt daarbij naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. De manueel therapeut geeft een goede instructie en begeleiding zodat de patiënt een beeld krijgt van de behandelwijze, het effect en eveneens van een verantwoorde manier van belasten in het dagelijks leven. Daarnaast combineren wij manuele therapie indien nodig met o.a fysiotherapie en trainingstherapie voor een optimaal resultaat. In de meeste gevallen zijn 4-6 behandelingen voldoende voor het opheffen van de functiestoornis.