Medical Taping Concept

MTC is van oorsprong een Aziatische tapemethode die niet alleen een stabiliserende werking heeft op gewrichten, maar tevens de bloed- en lymfecirculatie stimuleert en ondersteunt.
De gebruikte tape ondersteunt en activeert de lichaamseigen herstelmechanismen, zonder de bewegingsvrijheid in te perken.

Drukvermindering
Door de liftende werking van Curetape ontstaat er een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, waardoor de ervaren pijn snel vermindert en het bewegen vaak al direct makkelijker gaat. Het weefsel wordt ondersteund in zijn functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft.

Sneller herstellen
Het aanbrengen van elastische tape op de huid heeft invloed op het neurologische en circulatoire systeem van het lichaam. Hierdoor kan het, mits op een juiste manier gebruikt, een positieve stimulans zijn voor het zelfregulerende vermogen voor herstel. De tape heeft een activerende werking op verschillende processen en kan een optimaal herstel bevorderen.

Wanneer Medical Taping?
Het toepassingsgebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (RSI, tenniselleboog of golfersarm), verminderen van klachten door vochtophopingen zoals oedeem en bloeduitstortingen, etc.

De laatste jaren heeft het gebruik van elastische tapes een grote groei doorgemaakt. De media laat zien dat het gebruik van de tapes doorgedrongen is tot de topsport. Ook de paramedici maken er nu volop gebruik van binnen de therapiesessie. Het is een bruikbare  aanvulling op het huidige therapie-aanbod binnen de gezondheidszorg.