Toegankelijkheid

De fysiotherapeut is vanaf 1 januari 2006 voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. U heeft dus geen verwijsbriefje van uw huisarts meer nodig voor een fysiotherapeutische behandeling, maar u kunt zich met uw klachten rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden. Als het nodig is, kan de fysiotherapeut patiënten terugverwijzen naar de huisarts of doorverwijzen (via de huisarts) naar een specialist. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak met uw huisarts maken, maar het hoeft in principe niet meer.