Over onze praktijk in Den Bosch

Gedurende de afgelopen 45 jaar oefenden wij met veel plezier onze praktijk Fysiotherapie Deman & van Grinsven aan de Ophoviuslaan uit. Met het behalen van onze pensioenleeftijd hebben we besloten onze werkzaamheden te gaan stoppen. Per 1 januari 2024 gaan wij onze praktijk overdragen aan onze collega-praktijk Beenhakkers Fysiotherapie.

We zijn heel blij dat we onze praktijk in goede handen achter kunnen laten. Beenhakkers Fysiotherapie is een praktijk die al ruim 25 jaar werkzaam is in onze wijk aan de Antoon der Kinderenlaan 7. Onze locatie aan de Ophoviuslaan wordt voor Beenhakkers Fysiotherapie een tweede locatie in de wijk. Zowel Wilfried van Grinsven als Mariken van Wijk-Swarts blijven werken op de Ophoviuslaan, dus u blijft uw vertrouwde gezichten zien. Daarnaast komen ook collega’s van Beenhakkers Fysiotherapie op deze locatie werken.

Achter de schermen zijn we al een aantal maanden bezig met de overdracht, zodat we alles soepel in elkaar kunnen laten overlopen. Alle patiëntendossiers dragen we over aan Beenhakkers Fysiotherapie. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan horen wij dat graag schriftelijk van u voor 1 januari 2024.

Onze contactgegevens per 1 januari 2024 zijn:

• 073 613 5318

• Info@fysiotherapiebeenhakkers.nl

• www.fysiotherapiebeenhakkers.nl

De eerste maanden blijft het telefoonnummer, de website en de e-mail van Deman & Van Grinsven bestaan. Telefoonnummer 073 613 4596, info@fysiotherapiedemanvangrinsven.nl, www.fysiotherapiedemanvangrinsven.nl

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Fysiotherapie Beenhakkers de praktijkvoering optimaal en vakkundig gaat voortzetten. Wij bedanken u voor het prettige contact en het geschonken vertrouwen in de afgelopen jaren. Het is een mooie tijd geweest!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze praktijk is gevestigd in 1978 door Ot Deman. Aanvankelijk als algemene praktijk voor Fysiotherapie. In de daarop volgende jaren zijn er de specialisaties Manuele Therapie en Orofaciale fysiotherapie aan toegevoegd. Vanaf 1986 is het team versterkt met Wilfried van Grinsven die in 2010 is toegetreden als partner in de praktijk. Sindsdien draagt de praktijk de naam Fysiotherapie Deman & van Grinsven.

Het team

In 2016 is Mariken van Wijk-Swarts toegetreden tot onze praktijk met als specialisatie Manuele Therapie. Sinds 18 maart 2019 is ook Roderick van Os ons team komen versterken.

Ons team staat voor hoge kwaliteit van zorgverlening. Wij geven daar invulling aan door ons voortdurend te scholen, onze kennis te verbreden en te verdiepen en we nemen kennis van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Optimale zorgverlening

Om optimaal zorg te verlenen is onze praktijk in 2012 volledig gerenoveerd, compleet met een goed geoutilleerde oefenruimte en moderne behandelruimtes.

De goede sfeer binnen ons team en de bereidheid om onderling onze expertise uit te wisselen draagt bij aan een optimaal werkklimaat en goed eindresultaat voor onze patiënten.