Orofaciale fysiotherapie

Orofaciale fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De Orofaciaal Fysiotherapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel eens aangeduid als kaakfysiotherapeut.

Er is veelal een nauwe samenwerking met de huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist, zoals een KNO-arts, kaakchirurg en neuroloog. Kaakgewrichtsklachten worden ook wel aangeduid als Cranio Mandibulaire Dysfunktie (CMD) of Temporo Manidibulair Syndroom (TMS).

Klachten

Met onderstaande klachten kunt u bij de Orofaciaal Fysiotherapeut terecht:

  • Kaakklachten
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  • Pijn in het gelaat, kaak of hoofd
  • Aangezichtsverlamming
  • Duizeligheid
  • Nek- en schouderklachten
  • Hoofdpijnklachten
  • Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker en reuma.
  • Klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren
  • Andere ziektebeelden met klachten in het hoofd-halsgebied

Werkwijze

De Orofaciaal Fysiotherapeut start met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek naar de klacht. Hij/zij legt uit waar het lichamelijk onderzoek uit bestaat. Soms maakt de therapeut gebruik van een vragenlijst. Het lichamelijk onderzoek is gericht op: de hals, de borst, de wervelkolom, de schoudergordel, of het kauwstelsel waarbij de mondholte en kaakbewegingen beoordeeld worden.

Na het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden voor therapie met u doorgenomen. Gedurende en aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats om te beoordelen of de doelstellingen zijn gehaald.

NVOF

De NVOF is de erkende specialistenvereniging voor Orofaciale Fysiotherapeuten. De vereniging maakt onderdeel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De beroepsvereniging NVOF stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de kunde van haar leden. Zo is er onder meer een actueel programma voor verplichte bij- en nascholing. Ga dus bij voorkeur naar een geregistreerd Orofaciaal Fysiotherapeut. Er zijn ruim 150 Orofaciaal Fysiotherapeuten aangesloten bij de NVOF. Het register van geregistreerde orofaciaa therapeuten is in te zien op www.nvof.nl.
 
De Orofaciale fysiotherapie wordt in onze praktijk uitgevoerd door Dhr. O.Deman, geregistreerd lid NVOF.